01.08.2014
19ο Διεθνές Συνέδριο Συγκριτικού Δικαίου
Στις 20-26 Ιουλίου 2014 έλαβε χώρα το 19ο Διεθνές Συνέδριο Συγκριτικού Δικαίου, το οποίο διοργανώθηκε από τη Διεθνή Ακαδημία Συγκριτικού Δικαίου και τη Διεπιστημονική Ένωση Συγκριτικού και Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Βιέννης, το Ελβετικό Ινστιτούτο Συγκριτικού Δικαίου και το Πανευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Μπρατισλάβα. Οι εργασίες του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου της Βιέννης και του Πανευρωπαϊκού Πανεπιστημίου της Μπρατισλάβα. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου συμμετείχε με τις επιστ. συνεργάτιδες Α. Δούγκα και Β. Κουμπλή με εισηγήσεις για τη αναγνώριση αλλοδαπών διοικητικών πράξεων και τη διασυνοριακή διαμεσολάβηση αντίστοιχα. Τα κείμενα των ελληνικών εισηγήσεων του συνεδρίου πρόκειται να δημοσιευθούν στο πρώτο τεύχος του εξηκοστού έβδομου τόμου (2014.1) της Revue hellénique de droit international.  
Εγγραφείτε στο newsletter μας