03.08.2011
Δημοσίευση εισηγήσεων επιστημονικών εκδηλώσεων ΕΙΔΑΔ

Σε συνέχεια της επιτυχούς διοργανώσεως των επιστημονικών του εκδηλώσεων για δικαστές και δικηγόρους, το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς & Αλλοδαπού Δικαίου με χαρά εγκαινιάζει την ηλεκτρονική δημοσίευση των εισηγήσεων που παρουσιάσθηκαν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων αυτών.

Ήδη στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου φιλοξενούνται πέντε εισηγήσεις, στις οποίες περιοδικά θα προστίθενται και νέες.

Για να δείτε τα κείμενα των αναρτημένων εισηγήσεων μπορείτε να πατήσετε εδώ


Εγγραφείτε στο newsletter μας