01.10.2013
Διαβαλκανική ημερίδα για το δίκαιο της διατροφής - 30.09.13
 

Τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2013, η Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Κοç διοργάνωσε στις εγκαταστάσεις της στην Κωνσταντινούπολη ημερίδα με θέμα το δίκαιο της διατροφής. Αντικείμενο της διαβαλκανικής ημερίδας, στην οποία συμμετείχε και το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου με τις επιστ. συνεργάτιδες Α. Δούγκα και Β. Κουμπλή, υπήρξε η παρουσίαση και ανάλυση θεμάτων εφαρμοστέου δικαίου καθώς και εσωτερικού ουσιαστικού δικαίου διατροφής. Οι συμμετέχοντες - προερχόμενοι από τη Βουλγαρία, την Ελλάδα, την Κροατία, τη Ρουμανία, τη Σερβία και την Τουρκία - παρουσίασαν το νομοθετικό και νομολογιακό πλαίσιο εφαρμογής του δικαίου διατροφής σε κάθε χώρα αντίστοιχα και ανέδειξαν επίκαιρα πρακτικά προβλήματα που ανακύπτουν υπό των φως των διεθνών συμβάσεων για ζητήματα διατροφής. Τα κείμενα των εισηγήσεων της ημερίδας πρόκειται να δημοσιευθούν προσεχώς στο δεύτερο τεύχος του εξηκοστού έβδομου τόμου (2014.2) της Revue hellénique de droit international.

 
Εγγραφείτε στο newsletter μας