19.10.2009
Επιστημονικές εκδηλώσεις για δικαστές και δικηγόρους

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου ανακοινώνει την πρόθεσή του όπως οργανώσει σειρά επιστημονικών εκδηλώσεων με κύριο σκοπό την ενημέρωση δικαστών και δικηγόρων σε θέματα μεγάλης πρακτικής σημασίας με τα οποία δεν είναι επαρκώς εξοικειωμένοι και τα οποία εμφανίζουν ραγδαία εξέλιξη στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο.

Οι σχετικές εκδηλώσεις θα έχουν σεμιναριακή μορφή και θα λάβουν χώρα στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι κκ. δικαστές και δικηγόροι προσκαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους επικοινωνώντας με τη Γραμματεία του Ινστιτούτου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση hiifl@hiifl.gr (ένδειξη θέματος: "Ενημερώσεις δικαστών και δικηγόρων - υπόψη κας Μάλλιου"), προκειμένου να τους αποσταλούν τα σχετικά προγράμματα.

  • Θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση σχετικά με το ακριβές περιεχόμενο και το χρονοδιάγραμμα των εκδηλώσεων. 

 

 

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας