01.06.2015
Ορισμός του ΕΙΔΑΔ ως θεσμικού ανταποκριτή της UNIDROIT
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου ορίστηκε θεσμικός ανταποκριτκής της UNIDROIT από την 1η Ιουνίου 2015 έως την 31η Μαΐου 2018.
Εγγραφείτε στο newsletter μας