05.03.2010
Συνέδριο 70ετηρίδας του Ινστιτούτου - πεπραγμένα

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, εορτάζοντας την εβδομηκονταετηρίδα διαρκούς προσφοράς του, διοργάνωσε διεθνές συνέδριο με θέμα: «Δίκαιο και Πολυπολιτισμικότητα: Σύγχρονες Προκλήσεις», υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το συνέδριο έλαβε χώρα στην Αθήνα (Μέγαρο Μελά), στις 26-27 Νοεμβρίου 2009. Τα θέματα του συνεδρίου ανέπτυξαν ομιλητές διεθνούς κύρους, με τη συμμετοχή συνέδρων από την ελληνική νομική και πανεπιστημιακή κοινότητα.

Hiifl_conference_01Οι εργασίες του συνεδρίου άνοιξαν με χαιρετισμούς του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κ. Γ. Δημήτραινα, εκ μέρους του Υπουργού, καθώς και του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου και Προέδρου του Συμβουλίου της Επικρατείας, κ. Π. Πικραμμένου. Ο Διευθυντής του Ινστιτούτου Σπ. Βρέλλης, αφού μετέφερε τους χαιρετισμούς του πρώην Διευθυντή του Ινστιτούτου, Κ.Δ. Κεραμέως, στην εναρκτήρια εισήγησή του μίλησε για το «Δίκαιο και Πολιτισμό».

Η ύλη του συνεδρίου κατανεμήθηκε σε τέσσερις ενότητες:

Η πρώτη ενότητα (υπό την προεδρία του F. Pocar) επικεντρώθηκε στην «Οργάνωση της Πολυπολιτισμικής Κοινωνίας», με αξιοσημείωτα παραδείγματα και πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής (Σ. Συμεωνίδης), την Ευρωπαϊκή Ένωση (Chr. Kohler) και τη Συνδιάσκεψη της Χάγης για το Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο (H. van Loon).

Στη δεύτερη ενότητα (υπό την προεδρία του A. Bucher) αναλύθηκε η «Οικογενειακή Ζωή σε μία Πολυπολιτισμική Κοινωνία», με ενδιαφέρουσες ομιλίες για τις σχέσεις γονέων και τέκνων (A. Borras), την υιοθεσία (P. Lagarde) και τις κληρονομικές σχέσεις (M.-Cl. Najm).

Οι «Συναλλαγές σε μία Πολυπολιτισμική Κοινωνία» αποτέλεσαν το αντικείμενο της τρίτης ενότητας (υπό την προεδρία του M. Bodgan), με εμπεριστατωμένες εισηγήσεις για την επιρροή της πολυπολιτισμικότητας στις σύγχρονες συναλλαγές (Α. Γραμματικάκη-Αλεξίου), τις διαφορές από διεθνείς επενδύσεις (A. Giardina), και τη συμπεριφορά των πολυεθνικών εταιρειών στα Κράτη του Τρίτου Κόσμου (Tr. Hartley).

Στην τέταρτη ενότητα (υπό την προεδρία του K. Siehr) με επίκεντρο το ερώτημα «Ο Πολιτισμός πάνω από το Νόμο ή Ο Νόμος πάνω από τον Πολιτισμό;», επιχειρήθηκαν επίκαιρες προσεγγίσεις των προβλημάτων ελευθερίας της τέχνης (F. Ost), θεμάτων ποινικής καταστολής (M. Tadaki), καθώς και πρακτικών σχετικών με τα άϋλα πολιτιστικά αγαθά (C. Duvelle).

Η πέμπτη ενότητα (υπό την προεδρία του Β. Σκουρή) εστίασε στο θέμα «Ο Ρόλος του Δικαίου: Δυνατότητες και Όρια», με επιλεγμένες προβληματικές από το χώρο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (K. Kreuzer), του δημοσίου διεθνούς δικαίου (Α. Γιόκαρης) και του διεθνούς ομοιόμορφου δικαίου (H. Kronke).

Τα συμπεράσματα της συζητήσεως του συνεδρίου συνοψίσθηκαν στην τελική εισήγηση του J. Basedow με θέμα «Παγκοσμιοποίηση και Πολυπολιτισμικότητα: Το Δίκαιο της Ανοικτής Κοινωνίας».

Οι εισηγήσεις του συνεδρίου θα δημοσιευθούν στη Revue hellénique de droit international (τεύχος 2009.2).

Οι συνεργάτες και το προσωπικό του Ελληνικού Ινστιτούτου Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου ευχαριστούν θερμά τους ομιλητές και τους συνέδρους, που γιόρτασαν μαζί τους την 70ή επέτειο λειτουργίας του!

 
Εγγραφείτε στο newsletter μας