Ανακοινώσεις
05.03.2010
10 Συνέδριο 70ετηρίδας του Ινστιτούτου - πεπραγμένα
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, εορτάζοντας την εβδομηκονταετηρίδα διαρκούς προσφοράς του, διοργάνωσε διεθνές συνέδριο με θέμα: «Δίκαιο και Πολυπολιτισμικότητα: Σύγχρονες Προκλή...
05.03.2010
9 Συνέδριο 70ετηρίδας του Ινστιτούτου - πεπραγμένα
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, εορτάζοντας την εβδομηκονταετηρίδα διαρκούς προσφοράς του, διοργάνωσε διεθνές συνέδριο με θέμα: «Δίκαιο και Πολυπολιτισμικότητα: Σύγχρονες Προκλή...
08.02.2010
8 Επιστημονική εκδήλωση για δικαστές και δικηγόρους – 03.03.2010
Οι επιστημονικές εκδηλώσεις για δικαστές και δικηγόρους που έχουν προγραμματισθεί από το Ινστιτούτο συνεχίζονται την Τετάρτη, 3 Μαρτίου 2010, με τη διάλεξη της κας Ελένης Ζερβογιάννη, δικηγόρου ΔΝ, με...
16.01.2010
3 Revue hellénique de droit international - πρόσκληση αποστολής δημοσιευμάτων
Η Revue hellénique de droit international δέχεται συμβολές προς δημοσίευση στα τεύχη του εξηκοστού τέταρτου έτους της (2011).Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμβουλευθούν τη σχετική ανακοίνωση της...
15.01.2010
7 Επιστημονική εκδήλωση για δικαστές και δικηγόρους - 01.02.2010
Η σειρά των επιστημονικών εκδηλώσεων για δικαστές και δικηγόρους που έχουν προγραμματισθεί από το Ινστιτούτο συνεχίζονται τη Δευτέρα, 1η Φεβρουαρίου 2010, με τη διάλεξη της κας Ευγενίας Δακο...
24.12.2009
6 Επιστημονική εκδήλωση για δικαστές και δικηγόρους – 14.01.2010
Η σειρά των επιστημονικών εκδηλώσεων για δικαστές και δικηγόρους που έχουν προγραμματισθεί από το Ινστιτούτο συνεχίζονται την Πέμπτη, 14 Ιανουαρίου 2010, με τη διάλεξη της κας Ιωάννας Θωμά,...
19.11.2009
4 Revue hellénique de droit international - ανανέωση ευρετηρίου
Το ηλεκτρονικό ευρετήριο της Revue hellénique de droit international ανανεώθηκε. Στη βάση δεδομένων προστέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τα δημοσιεύματα και των τελευταίων τόμων του περιοδικού. Πλέον, ο...
03.11.2009
5 Επιστημονική εκδήλωση για δικαστές και δικηγόρους - 16.12.2009
Η σειρά των επιστημονικών εκδηλώσεων για δικαστές και δικηγόρους που έχουν προγραμματισθεί από το Ινστιτούτο εγκαινιάζονται την Τετάρτη, 16.12.2009, με τη διάλεξη του επίκουρου Καθηγητή της Νομικής Σχ...
19.10.2009
2 Διεθνές συνέδριο εορτασμού της 70ετηρίδας του Ινστιτούτου
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου, εορτάζοντας την εβδομηκονταετηρίδα διαρκούς προσφοράς του, διοργανώνει διεθνές συνέδριο με θέμα : Νόμος και Πολυπολιτισμικότητα: Σύγχρονες Π...
19.10.2009
1 Επιστημονικές εκδηλώσεις για δικαστές και δικηγόρους
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου ανακοινώνει την πρόθεσή του όπως οργανώσει σειρά επιστημονικών εκδηλώσεων με κύριο σκοπό την ενημέρωση δικαστών και δικηγόρων σε θέματα μεγάλης πρ...
Εγγραφείτε στο newsletter μας